Exceptional

We create an exceptional experience that delights our employee and customer

Genuine

We are sincere, reliable and trustworthy about the products we create

Innovative

We are highly creative and strive to connect new ideas with business realities

Focus on Impact

We always focus on solving the most important problems to have the biggest impact

Services

Full-service digital
capabilities from end to end.

We create content and develop digital marketing experiences with elasticity to suit the shape and dimension of business goals and consumer expectations.

Digital Marketing

Our Digital Marketing service includes: Drive traffic, build engagement and score meaningful conversions.

Website Design & Development

Our enterprise-level websites have to be smarter than the place or platform they play on.

Online Video

Our production team creates all kinds of purposeful videos for use on websites, social media and beyond.

Our case studies

Our projects make us proud

home-essential-image-01

A company's success is an ongoing stream of happiness

Our team is fully industry certified. With expertise spanning Marketing and Web Development, our expert have a deep understanding of how the system work to provide excellent services.
Video Editing 90%
Web Development 85%
UI/UX Design 90%

Happy customers

Điểm khác biệt lớn nhất mình thấy được ở chương trình học của JB Art chính là kiến thức nền tảng của bộ môn. Chính nhờ khoảng thời gian học kéo dài và liên tục tại đây với những bài học lý thuyết và những kỳ thi bài bản, đã giúp mình nắm vững kiến thức căn bản để từ đó có thể tự học hàng ngày nhằm nâng cao kiến thức về Makeup. 

Tăng Hồ Hồng Diễm
Tăng Hồ Hồng Diễm

Phần mà mình thích nhất là khâu làm bài tập Makeup trên giấy. Qua việc Makeup trên giấy mình học được cách kiểm soát màu, độ loang khi đánh mắt… Và mình nghĩ mình đã làm rất tốt, bài tập còn được cô giáo giữ lại để làm mẫu cho học viên sau nữa cơ.

Trong cuộc sống của mình, khoảng thời gian được học tại Jbart là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, những ngày mình được sống hết mình với niềm đam mê, hạnh phúc vì đã lựa chọn đúng ngôi trường này.

Liên Lê
Liên Lê

Thời gian học 300 giờ cho 4 tháng, mà nhiều kiến thức, nên học viên muốn giỏi thì phải thật siêng và chăm học, nếu nghĩ đi học như đi chơi thì không phải chọn lựa chuẩn xác cho bạn khi vô JB art học.

Tôi thấy JBart đào tạo ra một chuyên viên rành nghề, chứ không phải 1 người thợ làm nghề”rập khuôn”, Bạn nào thực sự muốn có được nền tảng tốt sau này thì nên học để được trãi nghiệm nha

Lệ Huỳnh
Lệ Huỳnh

Pricing table

Buy Brook and get access to premium plugins for free.

Basic Plan
$
3.99
Per Month, AUD Inlc GST.
  • 5k Searchable messages
  • 10 custom Apps/services
  • Minimum 3 users, max 10 users
  • 1 Voice and video call
Premium Plan
$
15.99
Per Month, AUD Inlc GST.
  • 5k Searchable messages
  • 10 custom Apps/services
  • Minimum 3 users, max 10 users
  • 1 Voice and video call

Send a message

Feel free to reach us if you need any assistance.

Contact us

Address

2005 Stokes Isle Apt. 896, Venaville 10010, USA

Launch your amazing site today.

No more complex codes or boring designs. Creating an attractive and functional site has never been easier.
Contact Me on Zalo
0898499983