We're motivated by the desire to achieve.

Successful projects

Since its establishment in 2000, Brook Creative has been focusing on project management & implementation through cooperation.

Unique designs

In total, Brook Creative has created more than 2000 projects related to constructional designing and landscaping worldwide.
home-digital-agency-image-01

We're motivated by the desire to achieve.

PORTFOLIOS

Selected works.

REASONS WHY

We're trusted by clients

Modern Design

Brook embraces a modern look with various enhanced pre-defined page elements.

Multi-purpose Use

This is the theme for businesses & companies operating in a wide range of areas.

Responsive Design

Brook is highly responsive thanks to built-in WPBakery Page Builder & Slider Revolution.

Cảm ơn JB Art nói chung và cô Thư phụ trách nói riêng. Cảm ơn cô vì kiến thức lý thuyết sâu rộng, rõ ràng, dễ hiểu và cả sự nhiệt tình hướng dẫn thao tác các bài. Mỗi một phần học xong đều có làm kiểm tra. Nói chung, khiến mình tự tin, điều cơ bản rất cần có, rằng sẽ nhập cuộc và sống được với nghề trong thời gian sắp tới.

Lan Anh
Lan Anh

Tôi là một học viên cũ ngành Hair của trường và hiện đã mở salon cho mình, môi trường học tập và cơ sở vật chất đều rất tốt cho học viên học tập, đặc biệt là giáo viên môn hair luôn chỉ dẫn nhiệt tình, có chuyên môn và kỹ thuật cao, cô Vũ Hằng và những thầy cô trợ giảng luôn giúp đỡ học viên tạo điều kiện thuận lợi để học viên phát triển và học tập.

Sau khi ra trường và tôi mở salon thì những kiến thức cô Vũ Hằng dạy luôn được tôi ứng dụng và đạt hiệu quả!

Giảng Trọng Nhân
Giảng Trọng Nhân
Contact Me on Zalo
0898499983